Den stora omvändelsen

Att frigöra sig från sjukdom och att tro på hälsa

Tausende suchten die Hilfe bei Bruno Gröning am Wilhelmsplatz.

Att sysselsätta sig tankemässigt med sjukdomen innebär att hålla fast vid den

Gång på gång uppmanade Bruno Gröning människor till "den stora omvändelsen". Han påminde dem om att de var tvungna att omsätta sin tro på det goda i handling och att göra sig av med sina dåliga vanor.

Främst påminde han människor om att inte tänka på sin sjukdom. Han påpekade ständigt att sjukdomen kommer från det onda och är det onda. Att uppmärksamma den är detsamma som att sysselsätta sig med det som är dåligt. Det försenar läkningsprocessen och kan till och med omöjliggöra den. "Att ge sjukdomen uppmärksamhet är att hålla den kvar och blockera vägen för den gudomliga energin."

Människan måste frigöra sig från sjukdomen. Man skall inte se den som sin ägodel utan som ett ont intrång. "Sjukdomar hör inte människan till!"

Att överlämna sjukdomen till Bruno Gröning

Bruno Gröning erbjöd sig att befria människorna från sjukdom. "Ge mig era sjukdomar och era bekymmer! Ensamma kan ni inte klara av dem. Jag skall bära dem åt er. Men ge dem frivilligt till mig; jag kan inte stjäla dem från er!"

"Släpp sjukdomen så att jag kan ta den ifrån er; det är det rätta. Om ni håller fast vid den, kan jag inget göra. Det sjunde budet förbjuder det: 'Ni skall inte stjäla!' Om jag tar sjukdomen med våld, skulle jag synda. Jag får inte stjäla! Den som älskar sin sjukdom kommer att hålla fast vid den, men den som kan glömma bort den kan ge den till mig, inte bara i tanken utan också i handling, så tar jag den ifrån dem. Ni måste lyssna på mina ord! Jag vill inte påverka er. Om ni ger mig sjukdomen kommer jag att befria er från allt ert lidande!"

Först måste människan åstadkomma en inre förändring

Hur stor vikt Bruno Gröning lade vid en inre förändring i var och en illustreras av följande utdrag ur boken Die große Umkehr av Kurt Trampler (en botad som var en tillfällig medarbetare till Bruno Gröning, samt journalist och författare): "Även i privata samtal påpekade Gröning bestämt att han var ansvarig inför Gud för att botandet genom den rena, gudomliga energin bara skulle ges åt de hjälpsökande som åtminstone var villiga att leva efter de gudomliga lagarna, och undanhållas från dem som inte var villiga att avsäga sig det onda. "Jag skulle kunna", sade han, "utföra masshelanden genom att säga: Alla sjuka människor i en viss stad eller i ett visst land skall bli friska! Men skulle man inte då förlora mer än man vunnit? Skulle dåliga människor som är sjuka i så fall vara beredda att förändras? Skulle de inte missbruka sin nyfunna hälsa? Nej! Först måste en människa åstadkomma en inre förändring; först måste hon vara beredd att göra sig fri från allt ont och finna vägen tillbaka till Gud. Det är först då som hon har gjort sig förtjänt av att bli botad."

Den ursprungliga människan var inte sjuk

Följande ord av Bruno Gröning förtydligar ovanstående yttrande och förklarar sjukdomarnas uppkomst:

"Hur kommer det sig att människan blir sjuk? Ursprungligen var hon aldrig sjuk. Människorna har blivit dåliga. De har blivit sämre från generation till generation. Situationen har nått en punkt när det är nästan omöjligt att fortsätta att leva. Det pågår bråk och dispyter till och med inom familjerna, och mer krig än fred mellan nationerna! Oron skapar känslomässigt lidande hos människorna och detta har befästs till den grad att människorna måste bli sjuka. En person belastar en annan emotionellt. Människorna tänker på ett snedvridet sätt, de har dragit sig undan från det som är naturligt och många har förlorat sin tro på Gud. Men den som lämnar den gudomliga vägen förlorar också sin hälsa."

Om man vill få tillbaka sin hälsa genom Bruno Gröning måste man vara beredd att ge upp "dåligheten". Man måste vända ryggen åt det som är dåligt – sjukdomen – och ta avstånd från den, inte längre tänka på "min astma, min reumatism", och så vidare. Detta är inte alltid lätt. Det krävs en inre förändring och man måste förändra sättet att tänka på ett grundläggande sätt. Man skall inte vanemässigt fokusera på sjukdomen utan i stället på en god hälsa, och det måste vara ens fasta övertygelse att även obotliga sjukdomar kan botas.

"Med intellektet kan man inte förstå mig"

Vilka otroliga krav Bruno Gröning ställde på de hjälpsökande! Att överge det logiska tänkandet för att ta en sådan begäran på allvar. Hur kan leder som är deformerade av reumatism bli bra igen och förlamade lemmar funktionsdugliga? Hur är det möjligt att man kan överlämna sjukdom till Bruno Gröning utan att han gör den minsta behandling, ja utan att man ens beskriver symptomen för honom? Är inte detta en förolämpning mot varje rationellt tänkande person?

Jodå, det är verkligen en enorm inre förändring Bruno Gröning förväntar sig av människorna. Den innebär att man sätter det vetenskapligt och intellektuellt orienterade tänkandet åt sidan och tar till sig en tro på någonting högre. Hans lära är baserad på helt andra principer än dagens rationella tänkande som har uppstått under en period präglad av en materialistiskt orienterad tidsanda. Det är därför han ofta sade: "Med intellektet kan man absolut inte förstå mig."

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära