„Heilstrom“

Životní proud z Božího zdroje síly

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning jako "transformátor" mezi "elektrárnou" Bůh a "žárovkou" člověk

Bruno Gröning se sám označoval za zprostředkovatele duchovní síly, která přichází přímo od Boha a způsobuje uzdravení. Tuto Boží sílu nazýval "Heilstrom".

Aby vysvětlil podstatu Heilstromu, používal příměr. Srovnával Boha s elektrárnou, člověka se žárovkou. Tak jako žárovka může jen tehdy splnit svůj účel, když získá proud z elektrárny, může člověk žít v Božím pořádku jen tehdy, když je napájen silou Boha. Sobě Gröning připisuje úlohu "transformátoru". Přeměňuje nekonečně vysoké Boží energie tak, aby každý člověk mohl dostat jen tolik, kolik přijmout může. Jeho schopnost přijmu síly byla neomezená. Tak bylo možné např. v Rosenheimu na Traberhofu, že tisíce lidí cítily současně léčivou sílu a došlo k velkým masovým uzdravením.

Když se přetrhlo spojení mezi Bohem a člověkem

Bruno Gröning vysvětluje, že prapůvodně existovalo přímé spojení mezi "elektrárnou" Bohem a "přijímačem" člověkem. Lidé žili na zemi jako děti Boha v nejvyšší jednotě se svým otcem. Avšak když se od Boha odvrátili, vypadli z Božího pořádku, vydali se bídě a nouzi. Spojení mezi Bohem a člověkem se přetrhalo. Postupem času vznikala stále se prohlubující propast, kterou již lidé sami nedokázali přemostit.

Most přes propast mezi Bohem a člověkem vzhůru k novému životnímu pocitu

Bruno Gröning poznamenává: "A protože se člověk už vůbec nedokázal vrátit na tu vlastní, na Boží cestu, neboť most, který k ní vedl byl zbořen, a člověk, natlačen na hromádku, jen bloudil kolem sem a tam – postavil jsem, znovu vybudoval most k této pravé, Boží cestě, a jestliže ten most použijete, když přes něj půjdete, přijdete na cestu, na tu Boží cestu, kde pak Vy sami máte spojení k velkému, jedinečnému Božímu dílu, kde potom obdržíte ten pravý, správný, ten Boží životní proud, abyste pak mohli dále zvládnout, především ve zdraví, Váš život."

"A kdo přejde přes tento most a bude dál kráčet tou pravou, Boží cestou, ten získá úplně jiný pocit, bude udiven tím vším, co zde je, co doposud ještě nemohl poznat. Jedině tam teprve skutečně obdržíte napojení na velké Boží dílo."

Kdo učení Bruno Gröninga následuje a otevře se Boží síle, bude Heilstrom cítit na vlastním těle. Dostaví se v něm úplně nový životní pocit: bolesti, starosti a nouze ustoupí, usídlí se v něm zdraví, harmonie a radost. Začne zažívat, že Bůh nepanuje jako nemilosrdný soudce daleko nad hvězdami, nýbrž stojí jako láskyplný otec u lidí a chce jim pomáhat. Propast je překlenuta. Člověk zažívá opět prvotní stav.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga