„Regelungen“

Čištění těla může nejprve způsobit bolesti

Bruno Gröning in einer Wohnung

"Regelungen" jsou součástí čisticího procesu

Někteří lidé dostávají při příjmu Heilstromu bolesti. Tento fenomén označil Bruno Gröning jako "Regelung". Je to znamení začínající přestavby v těle. Regulační bolesti nelze srovnávat s bolestmi u nemoci. Jsou způsobeny působením Heilstromu a jsou výrazem čištění onemocnělých orgánů. Kurt Trampler (uzdravený, dočasný spolupracovník Bruno Gröninga, žurnalista a autor knihy) k tomu píše: "Také regulační bolesti dost často matou pomoc hledající. Regulační bolesti musí být. Často se jednotliví lidé, když se dostavily regukační bolesti, obávali, že by mohlo dojít k recidivě. Dostali strach a říkali: Je to ještě horší, pojďme k lékaři. Gröning: ,Proto Vás upozorňuji, když přijdou regulační bolesti, vydržte je. Nestane se nic špatného, nýbrž jen to, že se člověk uzdraví."

Forma Regelungen může být rozdílná. Bolesti se mohou podobat původní nemoci, někdy dokonce mohou být silnější. Mohou se ale projevovat zcela jinak. Je to případ od případu rozdílné, každé tělo reaguje na léčivou sílu zcela individuálně.

Od regulačních bolestí nemůže být člověk ušetřen. Je to součást čisticího procesu, při němž se duchovní cestou odstraňuje nečistota nemoci z těla.

Jak probíhá Regelung

Bruno Gröning vysvětloval fenomén Regelungen na příkladu znečistěné konve na mléko. Ptal se, co se musí udělat, když má být zkyslé, páchnoucí mléko v konvici vyměněno za čerstvé. Odpověď je zřejmá: Nejdříve se musí zkažené mléko vylít, potom konvici vyčistit. Zcela podobně – v přeneseném smyslu je to u člověka. Vezměme nyní tělo jako konev, nemoc jako zkažené mléko a zdraví jako dobré mléko, pak se musí člověk nejdříve myšlenkově od nemoci oddělit – špatné mléko vylít. Potom se tělo od "špíny" nemoci očišťuje – to jsou Regelungen. Teprve vyčištěná nádoba může být plněna čerstvým mlékem – zdraví vstupuje do člověka.

Na jiném příkladě srovnává člověka s miskou na ovoce: "Vezměte misku, která je naplněna jedno čím, třeba ovocem, které celé dny leží, tedy leželo a nikdo se o ně nestaral a nikdo nevěděl, že by je měl ošetřovat a zkazilo se. Toto ovoce už není k užitku. A nyní přijde někdo a chce vám dát nové zdravé ovoce, tedy byla by velká hloupost, kdyby to nové, zdravé ovoce bylo položeno na to staré, protože nové by se zkazilo, stejně jako již to staré. Když chcete mít zdravé ovoce, musíte nejprve to špatné, nezdravé, nepoživatelné dát stranou; ale nejen to, nýbrž musíte také vyčistit i samotnou misku na ovoce, aby pak mohla přijmout zdravé ovoce. Srovnejte misku s Vaším tělem a ovoce s Vašimi nemocnými orgány a zdraví je to, čeho se nadějete, ale je to nemožné, pokud špatné nemůžete odhodit, v tomto případě to znamená, pokud se zabýváte Vaší nemocí."

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga