"Regelungen"

Purigo de la korpo povas unue kaŭzi dolorojn

Bruno Gröning in einer Wohnung

La "Regelungen" estas parto de la puriga procezo

Dum la akceptado de la saniga energio kelkaj homoj ricevas dolorojn. Tiun fenomenon Gröning nomis "Regelung". Ĝi estas signo de komenco de ŝanĝiĝo en la korpo. La normaligaj doloroj ne estas kompareblaj kun tiuj de la malsano. Ili estas kaŭzitaj de la Heilstrom kaj estas esprimo de purigo de la malsaniĝintaj organoj. Kurt Trampler (sanigito, iama kunlaboranto de Bruno Gröning, ĵurnalisto kaj libroaŭtoro) skribas pri tio: "Ankaŭ la normaliga doloro sufiĉe ofte konfuzas la helposerĉantojn. La normaliga doloro devas esti. Ofte unuopaj homoj timis, kiam ekestis la normaliga doloro, ke aperis denova atako. Ili timis kaj diris: ‘Fariĝis pli malbone, ni iru al kuracisto.’ Gröning: ‘Pro tio mi atentigas vin: kiam aperas la normaliga doloro, eltenu tion. Ne okazas io malbona, sed nur, ke la homo saniĝas.’"

La formoj de la Regelungen povas esti diversaj. La doloroj povas esti similaj al tiuj de la malsano, kelkfoje eĉ pli fortaj. Sed ili povas montri sin ankaŭ tute alimaniere. Estas diverse de kazo al kazo, ĉar ĉiu homa korpo reagas al la saniga forto individue.

La normaliga doloro ne povas esti ŝparita al la homo. Ĝi estas parto de la puriga procezo, per kiu la malpuraĵo de la malsano estas spirite forigata el la korpo.

La procezo de Regelung

Bruno Gröning klarigis la fenomenon de la Regelungen per ekzemplo de malpurigita laktujo. Li demandis, kion oni faru, se la acidan, odoraĉan lakton en la ujo anstataŭus freŝa. La respondo estas evidenta: unue oni devas elverŝi la malbonan lakton, poste purigi la ujon. Tute simile - en metafora senco - estas ĉe homoj. Se oni rigardus la korpon kiel ujon, la malsanon kiel la malbonan kaj la sanon kiel la bonan lakton, tiam la homo unue devas spirite disiĝi de la malsano - forverŝi la malbonan lakton. Poste la korpo estas purigata de la "malpuraĵo" de la malsano - tio estas la Regelungen. Nur en la purigitan ujon oni povas meti la freŝan lakton - la sano eniras la homon.

Per alia bildo li komparas la homon kun fruktopelvo: "Prenu pelvon, kiu estas plenigita, egale de kio, eble per fruktoj, kiuj multajn tagoj kuŝas tie, t.e. kuŝis, kaj neniu okupiĝis pri ili, kaj neniu sciis trakti ilin kaj ili fariĝis malbonaj. Vi ne plu povas manĝi tiujn fruktojn. Kaj nun venas iu, kaj volas doni al vi novajn, sanajn fruktojn, tiam estus granda malsaĝo, se oni metus la bonajn, la novajn, la sanajn fruktojn sur tiujn malbonajn, ĉar ankaŭ la bonaj transirus en la staton, kiun havas la malbonaj. Se vi volas havi la sanajn fruktojn, tiam vi ja devas unue forĵeti la malbonajn, la malsanajn, la ne plu manĝeblajn; sed ne nur tio: vi devas ankaŭ purigi tiun fruktopelvon mem por tiam ricevi la sanajn. Komparu tion, la pelvon, kun via korpo kaj la fruktojn kun viaj malsanaj organoj, kaj la sano estas tio, kion vi esperas, sed tio estas neebla, se vi la malbonon ne povas forĵeti, t. e. ĉi-kaze, se vi okupiĝas pri via malsano."

 

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning