„Regelungen“

Изчистването на тялото може първоначално да предизвика болки

Bruno Gröning in einer Wohnung

„Regelungen“ са част от процеса на изчистване

Някои хора получават болки при приемането на Heilstroms. Бруно Грьонинг окачествява това явление като "Regelung". То е признак за започващата промяна в тялото. Болките от Regelung не бива да се сравняват с онези на болестта. Те са предизвикани от благотворящия ток и са израз на почистването на заболелите органи. Курт Трамплер (изцелен, временно сътрудник на Бруно Грьонинг, журналист и автор на книги) пише за това: "И болките на регулацията понякога объркват доста търсещите помощ. Тази регулационна болка трябва да я има." Често когато е започвала такава болка на регулацията, отделни хора са се опасявали, че е настъпило връщане на болестта. Обземал ги е страх и са казвали: Сега е още по-лошо, хайде да отидем на лекар. Грьонинг: "Затова Ви обръщам внимание, когато дойде регулиращата болка, да я изтърпите. Няма да се случи нищо лошо, само това, че човекът ще оздравее."

Формата на регулациите може да бъде доста разнообразна. Болките могат да бъдат подобни на онези при болестта, понякога дори и по-силни. Но биха могли да се проявят и по съвсем различен начин. Това е специфично при всеки отделен случай, понеже всяко човешко тяло реагира индивидуално на благотворящия ток.

Регулиращата болка не може да бъде спестена на хората. Тя е част от процеса на очистване, при който замърсяването, настъпило чрез болестта, бива отстранено от тялото по духовен път.

Процесът на Regelung

Бруно Грьонинг обяснява явлението Regelungen с примера за една замърсена кана за мляко. Той пита какво следва да се направи, когато вкиснатото, вмирисано мляко трябва да се замени с ново. Отговорът е ясен: Първо трябва да се излее разваленото, после да се почисти каната. Съвсем същото – в преносен смисъл – е при човека. Ако приемем, че тялото е каната, болестта – вкиснатото, а здравето – хубавото мляко, то тогава човек първо в мислите си трябва да се отдели от болестта – да излее разваленото мляко. След това тялото бива почистено от "мръсотията" на болестта – това са Regelungen. Едва в изчистения съд може да се налее прясното мляко – здравето навлиза в човека.

В друг образен пример той сравнява човека с фруктиера: "Вземете един съд, който е пълен все едно с какво, хайде да речем – с плодове, които са стояли няколко дни, т.е. никой не ги е поглеждал, не се е погрижил за тях и те са се развалили. Вие повече не можете да се насладите на тези плодове. И ако сега дойде някой и иска да Ви даде нови, здрави плодове, би било голяма глупост да сложите новите, здравите плодове върху развалените, защото и хубавите ще преминат скоро в същото състояние, в което вече са лошите. Ако искате да запазите здравите плодове, тогава първо трябва да изхвърлите лошите, нездравите, които вече не стават за ядене; но не само това, необходимо е още да се почисти тази фруктиера, като такава и тогава да приеме здравото. Сравнете това – фруктиерата, със своето тяло, плодовете – с Вашите болни органи, а здравото е онова, което се надявате да получите, обаче е невъзможно, ако не можете да изхвърлите лошото, т.е. в този случай – ако се занимавате с болестта си."

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг