Wolna wola

Człowiek sam decyduje, czy wierzy w chorobę czy w zdrowie

Bruno Gröning mit Papageien

Wewnętrzna konfrontacja

Kiedy w czasie procesu zdrowienia pojawiają się bóle, nie zawsze jest łatwo pomyśleć, że są to Regelungen. Wielu ogarnia niepewność: „Czy są to bóle związane z Regelungen czy też symptomy choroby?” Zaczyna się wewnętrzna walka, walka o wiarę. Tu się rozstrzyga, czy człowiek otrzyma uzdrowienie, względnie jak długo będzie trwał proces zdrowienia. Zależy to od tego, czemu człowiek bardziej uwierzy, myślom o chorobie, czy myślom o uzdrowieniu. Jeżeli nadal wierzy w chorobę, wówczas ją zatrzyma. Jednak gdy nabierze wiary w zdrowie, wtedy dokona się proces uzdrowienia. Człowiek sam decyduje.

Nikogo nie można zmusić do uzdrowienia, człowiek może tylko się dobrowolnie zdecydować

To jest ważny punkt w nauce Bruno Gröninga. Wciąż podkreślał on, że człowiek posiada nietykalną wolną wolę i że jest to największy dar, jaki żyjąca istota może otrzymać od Boga. Dar ten przenosi człowieka z poziomu stworzenia o przesądzonym bycie na poziom wolnego dziecka, które przestrzega przykazań Ojca z wolnej, nieprzymuszonej woli. Jednakże wolna wola daje także możliwość łamania praw Bożych.

Gröning respektował wolną wolę człowieka w najwyższym stopniu. Dlatego też może on pomóc tylko temu, kto pozwoli sobie pomóc, kto jest gotowy oddzielić się od choroby. On może człowiekowi zabrać tylko to, co człowiek mu odda z własnej woli. Ten, kto zajmuje się ciągle swoją chorobą, ciągle o niej myśli i mówi o niej, będzie nadaremnie czekał na swoje uzdrowienie. Bruno Gröning powiedział tak: „Ja mogę człowiekowi pomóc w odnalezieniu drogi do dobra, ale nie mam prawa podjąć za niego tej decyzji, ani go do tego zmusić. Każdy musi sam odnaleźć swoją drogę.”

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga