Die vrye wil

Die mens besluit self of hy aan siekte of aan gesondheid glo

Bruno Gröning mit Papageien

’n Innerlike konflik

As daar tydens die genesingsproses pyn is, is dit nie altyd maklik om aan die Regelungen te dink nie. Baie mense word onseker: "Is dit nou reëlingspyn of is dit siektesimptome?" Daar begin dan 'n innerlike stryd om die geloof. Hier word beslis of 'n mens die genesing verkry en hoe lank die genesingsproses sal duur. Dit kom daarop aan waaraan jy meer geloof skenk, die gedagte aan siekte of die gedagte aan genesing. As jy verder in die siekte glo sal jy dit ook behou, maar as jy aanhou veg vir geloof in gesondheid, dan sal die genesingsproses voltrek word. Die mens besluit self.

Niemand kan tot genesing gedwing word nie, hy kan slegs vrywillig besluit

Dit is 'n belangrike punt in die leer van Bruno Gröning. Steeds bring hy dit na vore dat die mens 'n onaantasbare vrye wil het, die grootste geskenk wat God aan 'n lewende wese kan gee. Die vrye wil verhef die mens van die vlak van 'n gerigte skepsel tot dié van 'n vrye kind wat die gebooie van die Vader nie gedwonge nie maar vrywillig volg. Die vrye wil maak dit egter ook vir hom moontlik om teen die wette van God op te tree.

Bruno Gröning het die vrye wil van mense diep gerespekteer. Daarom kan hy slegs diegene help wat hulle laat help, wat bereid is om hulle van die siekte los te maak. Hy mag slegs dit van die mense wegneem wat hulle uit hulle vrye wil oorgee. Wie aan sy siekte vasklou en voortdurend daaraan dink en daaroor praat, sal tevergeefs op genesing wag. Hieroor sê Bruno Gröning: "Ek mag 'n mens help om die weg na die goeie te vind maar ek mag nie die beslissing daaroor van hom afneem nie, nòg hom tot die goeie dwing nie. Elkeen moet sy weg self vind."

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning