„Heilstrom“

Życiowy prąd z Bożego źródła siły

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning jako „transformator“ pomiędzy „elektrownią“ Bogiem i „żarówką” człowiekiem

Bruno Gröning określał siebie jako pośrednika duchowej siły, która pochodzi bezpośrednio od Boga i dokonuje uzdrowienia. Tę bożą siłę nazwał „Heilstromem”.

Aby wyjaśnić istotę Heilstromu, posłużył się takim przykładem. Porównał Boga do elektrowni, a człowieka do żarówki. Tak jak żarówka tylko wtedy spełni swoje zadanie, kiedy z elektrowni otrzyma prąd, tak też człowiek tylko wtedy będzie żył w Bożym porządku, kiedy zostanie zasilony Bożą siłą. Gröning przypisał sobie zadanie „transformatora”. On przetwarza te nieskończenie wysokie, boże energie w taki sposób, aby każdy człowiek otrzymał tylko tyle, ile jest w stanie przyjąć. Jego zdolność do przyjmowania tej siły była nieograniczona. Toteż było możliwe, że np. w Traberhof koło Rosenheimu jednocześnie tysiące ludzi odczuwało Bożą siłę i dochodziło tam do masowych uzdrowień.

Gdy połączenie między Bogiem i człowiekiem zostało zerwane

Bruno Gröning wyjaśnił, że w pradawnych czasach istniało bezpośrednie połączenie pomiędzy „elektrownią” – Bogiem i „odbiorcą” – człowiekiem. Ludzie żyli na ziemi jako Boże dzieci w najwyższej jedności ze swoim Ojcem. Jednakże odwracając się od Boga, wypadli z Bożego porządku i popadli w niedolę i nieszczęście. Połączenie między Bogiem i ludźmi zostało zerwane. Z upływem czasu powstawała coraz to głębsza przepaść, której ludzie nie byli w stanie sami pokonać.

Most nad przepaścią między Bogiem i człowiekiem prowadzący do nowego odczuwania życia

Bruno Gröning zwraca uwagę: „I ponieważ człowiek nie był w stanie powrócić na tę właściwą Bożą drogę, gdyż most prowadzący do niej został zburzony, a on przygnębiony tylko błądził - ten most do tej prawdziwej, Bożej drogi ja zbudowałem, ponownie odbudowałem, i jeżeli będziecie z niego korzystać, jeśli będziecie po nim kroczyć, dojdziecie do tej drogi, do Bożej drogi, gdzie sami będziecie mieli połączenie z tym wielkim, jedynym, Bożym dziełem, gdzie otrzymacie tę prawdziwą, rzeczywistą, właściwą, Bożą siłę życia, aby potem żyć dobrze, a przede wszystkim w zdrowiu.”

„Kto przechodzi tym mostem i idzie dalej prawdziwą Bożą drogą, otrzyma zupełnie inne odczucie, jest zdziwiony tym wszystkim, co istnieje, a czego do tej pory nie mógł rozpoznać. Dopiero wtedy otrzymacie Państwo rzeczywiście połączenie z wielkim, Bożym dziełem.”

Kto żyje według nauki Bruno Gröninga i otworzy się na Bożą siłę, będzie odczuwał uzdrawiający prąd (Heilstrom) we własnym ciele. Zagości w nim zupełnie nowe odczucie: ból, kłopoty i zmartwienia znikną, a w ich miejsce pojawią się zdrowie, harmonia i radość. Człowiek zaczyna doświadczać, że Bóg nie siedzi wysoko ponad gwiazdami jako bezlitosny sędzia, lecz jako pełen miłości Ojciec jest z ludźmi i pragnie im pomóc. Przepaść jest pokonana. Człowiek doświadcza znowu pierwotnego stanu.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga