Prvi sodni proces v zvezi s prepovedjo ozdravljanja (1951- 1952)

Gröningovo delovanje zdravniška dejavnost v medicinskem smislu?

Bruno Gröning angeklagt

Tožba zaradi nedovoljenega opravljanja zdravilske dejavnosti

V letih 1951/52 je Bruno Gröning zaradi nedovoljenega opravljanja zdravilske dejavnosti v Münchnu prvič stal pred sodiščem. Če je bavarsko notranje ministrstvo leta 1949 označilo njegovo delovanje kot "prostovoljno ljubiteljsko dejavnost", je bilo tokrat ocenjeno kot zdravniška dejavnost v medicinskem smislu.

Obtožba se je opirala na zakon o zdravilstvu iz leta 1939, ki pa je odstopal od tedaj veljavne svobode v praksi in je nekdanje zdravilstvo želelo predati v roke nacionalsocialističnih zdravnikov.

Da in ne za prekršek proti zakonu o zdravilstvu 

Bruno Gröning je bil oproščen tako na prvi kot tudi na drugi stopnji. Predsednik Deželnega sodišča v Münchnu je ob razglasitvi svoje sodbe marca 1952 izjavil:

"Sodišče bi napačno presodilo, če bi obtoženega obsodilo zgolj na podlagi enostranskega izvedenskega mnenja. Ali delovanje Gröninga sploh sodi na področje zdravilstva, je več kot dvomljivo, saj spada v področje, ki je danes še vse premalo raziskano."

V pritožbeni obravnavi je bila oprostilna sodba sicer potrjena, toda delovanje Bruna Gröninga je bilo jasno opredeljeno kot:

"Obtoženi je tako brez dovoljenja in ne da bi bil odrejen kot zdravnik opravljal dejavnost ugotavljanja, zdravljenja ali lajšanje bolezni, trpljenja ali telesnih okvar, kar je potrebno obravnavati v smislu Zakona o zdravilstvu. [...]"

Zmota, ki je izključila krivdo pomeni prepoved ozdravljanja

Nadaljevanje sodbe: "Obsodba obtoženega ni uspela, ker se je glede na objektivne značilnosti dejanja torej izvajanja zdravilstva nahajal v zmoti, kar izključuje krivdo, saj je ravnal nenamerno."

Kljub izključitvi krivde, zaradi zmote, v kateri se je nahajal Bruno Gröning, je bila sodba, čeprav oprostilna, zelo podobna sodni prepovedi ozdravljanja. Odslej je moral Bruno Gröning vedeti, da je njegovo delo ozdravljanja prepovedano v smislu Zakona o zdravilstvu. Niso prepoznali pravih povezav njegovega delovanja, zaradi katerih njegov način delovanja ni imel ničesar skupnega z zdravljenjem v medicinskem smislu.

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga