Prvý súdny proces ohľadne zákazu liečenia (1951-1952)

Gröningovo pôsobenie ako liečiteľstvo v zmysle medicíny?

Bruno Gröning angeklagt

Žaloba kvôli nedovolenému vykonãvaniu liečiteľstva

V roku 1951/52 stál Bruno Gröning po prvýkrát v Mníchove pred súdom kvôli nedovolenému vykonávaniu liečiteľstva. Ak uznalo bavorské ministerstvo vnútra v roku l949 jeho činnosť ako slobodnú dobročinnosť, tak teraz ju hodnotilo ako liečiteľstvo v medicínskom význame.

Obžaloba sa opierala o liečiteľský zákon z roku 1939, ktorý dovtedy platnú slobodnú liečiteľskú činnosť zrušil a liečiteľstvo mal previesť do rúk národnosocialistických lekárov.

Áno a nie porušeniu lečiteľského zákona 

Bruno Gröning bol v prvej aj v druhej inštancii oslobodený. Predsedajúci Zemského súdu v Mníchove vysvetlil v odôvodnení rozsudku v marci 1952:

"Súd by považoval za opovážlivé odsúdiť obžalovaného na základe jednostranného posudku. Lebo či Gröningova činnosť vôbec spadá pod liečiteľský zákon, je viac ako pochybné, pretože to patrí do oblasti, ktorá je dnes iba veľmi málo preskúmaná."

V odvolacom konaní bol oslobodzujúci rozsudok síce potvrdený, ale činnosť Bruno Gröninga bola jasne označená ako liečiteľská činnosť v zmysle liečiteľského zákona:

"Obžalovaný si bez povolenia a bez toho, že by bol lekár, privlastnil činnosť na stanovenie, liečbu alebo zmiernenie chorôb, utrpenia a telesných poškodení ľudí, ktorá je v zmysle liečiteľského zákona považovaná za liečiteľstvo. [...]"

Vinu vylučujúci omyl znamenajúci zákaz liečenia

Rozsudok ďalej: "Odsúdenie nemôže nasledovať aj preto, lebo obžalovaný sa s prihliadnutím na objektívny znak skutkovej podstaty vykonávania liečenia nachádzal vo vinu vylúčujúcom omyle, a teda nekonal úmyselne."

Aj keď súd v rozsudku vysvetlil vinu vylúčujúci omyl, v ktorom sa Bruno Gröning mal nachádzať, napriek oslobodeniu došlo k súdnemu zákazu liečenia. Odteraz už Bruno Gröning musel vedieť, že jeho pôsobenie bolo ako vykonávanie liečiteľskej činnosti v zmysle liečiteľského zákona zakázané. Pravé súvislosti jeho pôsobenia, v dôsledku ktorých spôsob jeho činnosti nemal s liečiteľstvom v medicínskom zmysle nič do činenia, neboli rozpoznané.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga