Den första rättegången angående förbudet att bota (1951-1952)

Är Grönings verksamhet ett utövande av läkekonsten i medicinsk mening?

Bruno Gröning angeklagt

Åtal på grund av otillåtet utövande av läkekonsten

Under 1951/52 stod Bruno Gröning i München inför rätta för första gången för att ha botat utan tillstånd. Trots att de bayerska myndigheterna 1949 hade betraktat hans gärningar som frivilliga kärleksfulla handlingar, omvärderades de nu till att klassas som ett medicinskt utövande av läkekonsten.

Anklagelsen baserades på lagen om "utövande av alternativ medicin" (Heilpraktikergesetz), som hade tillkommit 1939, och som begränsade den tidigare lagen om "fritt botande" i syfte att samla all läkepraxis i de Nationalsocialistiska (de nazistiska) läkarnas händer.

Ja och nej i förhållande till brott mot lagen om "utövande av alternativ medicin"

Bruno Gröning frikändes både i första och andra prövningen. Ledaren för distriktsdomstolen i München fastställde i domslutet i mars 1952:

"Domstolen anser sig inte kunna döma den anklagade på grundval av ett ensidigt expertvittne. Det är dessutom mer än tveksamt om hans aktiviteter faller under lagen om 'utövande av alternativ medicin', då de berör ett område som idag är alltför lite utforskat."

Även vid överklagandet frikändes Gröning, men hans arbete klassades då tydligt som ett medicinskt utövande av läkekonsten och kom på så vis att lyda under lagen om "utövande av alternativ medicin".

"Den anklagade har därmed utan tillstånd och utan läkarutbildning genom sin verksamhet diagnostiserat, botat eller lindrat sjukdomar, besvär eller fysiska defekter hos människor, vilket räknas som ett medicinskt utövande av läkekonsten inom ramen för lagen om 'utövande av alternativ medicin […]"

Misstag som utesluter skuld liktydigt med förbud att bota

Domen löd vidare: "Man kan dock inte döma den anklagade; hänsyn till objektiva fakta kring hans utövande av läkekonsten pekar på att han i oförstånd begått ett ärligt misstag och inte medvetet brutit mot lagen, vilket därmed utesluter all skuld. "

Det misstag som uteslöt skuld som Gröning påstods ha gjort och som fastställdes i domslutet, innebar emellertid att han trots att han befanns vara oskyldig inte fick fortsätta att bota. Från den stunden visste nämligen Bruno Gröning att hans aktivitet räknades som ett utövande av läkekonsten och som sådan var förbjuden. Man förstod inte att hans arbetsmetoder inte hade någonting att göra med medicinsk läkepraxis.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära