Az első bírósági tárgyalás a gyógyítási tilalom körül (1951-1952)

Gröning tevékenysége orvosi értelemben gyógyitásnak minősül-e ?

Bruno Gröning angeklagt

Vádemelés gyógyítói tevékenység engedély nélküli folytatása miatt

Bruno Gröning 1951/52-ben állt először bíróság előtt engedély nélküli működésért. 1949-ben tevékenységét a bajor belügyminisztérium szeretetszolgálatnak tekintette, most azonban orvosi szempontból a gyógyítási tevékenységekhez sorolta be.

Vádat emeltek ellene, hivatkozva az 1939-ben kiadott természetgyógyász törvényre, amely a gyógyászatban addig érvényes szabadságot megszüntette, és a gyógyítást az akkori nemzetiszocialista orvosok kezébe adta.

A gyógyítási törvény megsértése vagy meg nem sértése 

Bruno Gröninget mind a két bírósági fokon felmentették. A müncheni tartományi törvényszék elnöke 1952 márciusában kiadott:

„A bíróság helytelennek találná egyoldalú szakvélemények alapján a vádlott elítélését. Mert egyáltalán kétséges, hogy Bruno Gröning tevékenysége a természetgyógyász törvények közé sorolható-e, miután működése egy még alig felkutatott területre vonatkozik.”

Bár Bruno Gröninget a fellebbezési tárgyaláson felmentették, de működését éppen a természetgyógyászati törvények értelmében jelölték meg:

„A vádlott engedély nélkül és anélkül, hogy orvosi működésre jogosult lett volna, olyan tevékenységet folytatott, amelyben emberek betegségeit, szenvedéseit és testi bajait gyógyította, enyhítette, ami viszont a természetgyógyászati törvények keretei közé tartozik. [...]“

A vétkességet kizáró tévedés egyenlő a tevékenység betiltásával

Az ítélet folytatása: „A vádlott elítélése azonban azért nem következhetett be, mert objektíven megítélve, gyógyítási tevékenysége közben vétkességet kizáró tévedésben volt, és így nem szándékosan cselekedett.“

Tehát Bruno Gröning állítólag a vétkességet kizáró tévedésben járt el, ami törvényszékis tárgyalás útján tisztázódott, de ez, a felmentés ellenére egyenlő volt a gyógyítási tilalommal.Így ettől kezdve Bruno Gröningnek tudnia kellett, hogy tevékenysége a természetgyógyászati törvények értelmében gyógyításnak minősül, és mint ilyen, tilos. Működésének igazi jellegét, aminek folytán cselekedete orvosi szempontból semmi esetre sem jelent gyógyítási tevékenységet, nem ismerték el.

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról