Människan är ande

Kroppen är bara det jordiska höljet för ande och själ

Bruno Gröning lachtBruno Gröning talade till sina åhörare om människans verkliga natur: "Vilka är ni?" frågade han dem. Några av dem svarade med sina namn eftersom de inte visste vad de skulle svara honom. Han försökte igen: "Är ni kroppen?" När ingen svarade förklarade han att människan alltid har varit ande – aldrig kropp. Vid födelsen lånar Gud ut en kropp till människan för hennes liv här på jorden, och när hon återvänder hem ska människan lämna tillbaka den. Själen är den förenande länken mellan anden och kroppen, och den kommer att ta både goda och dåliga erfarenheter med sig härifrån till världen på andra sidan. Själen är bäraren av den gudomliga gnistan och i det ögonblick som en person gör einstellen och öppnar sig i tron på Gud, är det direkta bandet till Honom etablerat. Men om själen sluter sig i tvivel, försvåras kontakten med Gud.

Därför är kroppen inte den väsentliga delen av människan, utan bara det jordiska höljet för ande och själ. Så när kroppen dör är detta inte slutet som så många nuförtiden tror. Livet fortsätter. Det är inte bundet till kroppen.

Människan är inte ond – bara när hon försummar sig själv faller hon offer för det onda

Människan är ande och hennes kropp en gåva som Gud ger henne som ett verktyg för hennes liv på jorden. Det egentliga uppdrag som människan har, är att använda kroppen till goda gärningar och med dess hjälp transformera goda tankar till handlingar. Men den fria viljan gör det också möjligt för henne att missbruka sin kropp för onda ändamål genom att stjäla, döda och förstöra. Genom sina handlingar visar människan till vems förfogande hon står: till Guds eller Satans. Detta betyder inte att hon är god eller ond, utan snarare:

"Människan är och fortsätter att vara gudomlig; hon är aldrig djävulsk, aldrig satanisk, aldrig ondskefull. Men när hon drar sig undan från Gud och försummar sig själv, kan hon bli påverkad av det onda. Ondskan tar över henne och tvingar henne att lyda. Det är inte människan som begår ont, det är det onda. Vi kan inte förvänta oss något gott från ondskan och inte något ont från Gud."

"När hon (människan) är svag faller hon offer för det onda. Hon störtar nedåt och saknar den styrka som behövs för att ta sig uppåt igen. Hon faller i ondskans grepp och är sedan i händerna på den. Om inte en hjälpande hand drar henne ur situationen är hon förlorad för avsevärd tid och måste tjäna ondskan."

Varje tanke påverkar

Det är varje människas uppdrag att hålla sin kropp i gott skick. Men varje negativ tanke, varje ilsket ord och varje ond handling har en skadlig effekt på kroppen. Detta innebär att om anden inte är förbunden med Gud och ger efter för negativ energi, kan det resultera i sjukdom i kroppen.

När själen återigen öppnar sig för att ta emot den gudomliga energin som strömmar in och förenas med anden, återhämtar sig kroppen. Det är av den anledningen som varje individs mentala inställning är så avgörande. Att någon ska bli botad kan aldrig utlovas. Allt beror på individen själv: hur denne tonar in sig på det goda och tar Bruno Grönings lära till sitt hjärta. Att behandla kroppen kan bara motverka effekterna av sjukdomen, men inte ta bort orsaken till den. Det kan bara människan själv göra genom att verkställa "den stora omvändelsen".

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära