"Heilstrom"

Livsenergi ur den gudomliga kraftkällan

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning som "transformator" mellan det gudomliga "kraftverket" och den mänskliga "glödlampan"

Bruno Gröning beskrev sig själv som en förmedlare av en andlig kraft som kommer direkt från Gud och är läkande. Han kallade denna gudomliga kraft för "Heilstrom".

För att förklara hur Heilstrom verkar använde han sig av en bild. Han liknade Gud vid ett kraftverk och människan vid en glödlampa. Precis som glödlampan bara kan utföra sin uppgift när strömmen når den från kraftverket, kan människan bara leva i den gudomliga ordningen när hon får energi från Gud. Gröning såg sig själv som en transformator. Hans uppgift var att transformera den höga gudomliga energin på ett sådant sätt att varje människa bara får så mycket som hon själv klarar att absorbera. Hans egen förmåga att absorbera energi var obegränsad. Det var därför möjligt att tusentals människor kände Heilstrom samtidigt, och att masshelanden kunde ske – som till exempel på egendomen Traberhof nära Rosenheim.

När förbindelsen mellan Gud och människan brast

Bruno Gröning förklarade att det ursprungligen fanns en direkt kontakt mellan "kraftverket", Gud, och människan som var "mottagare". Människorna levde på jorden som Guds barn i total enhet med Fadern. Men när de vände sig bort från Gud, hamnade de utanför den gudomliga ordningen och föll offer för begär och olycka. Kontakten mellan Gud och människan var bruten. Med tiden uppstod en klyfta mellan dem som blev allt djupare och människorna kunde inte själva överbrygga den.

Bron över klyftan mellan Gud och människan leder till en ny känsla för livet

Bruno Gröning påpekade: "Och eftersom människan aldrig kunde återvända till den gudomliga vägen för att bron som ledde till den var förstörd och de vandrade runt planlöst, så byggde jag upp den igen. Jag har återupprättat bron. Om du använder den, om du går över den, så kommer du till den gudomliga vägen där även du får kontakt med den stora gudomliga kraftkällan, och där du får ta emot den sanna, äkta och gudomliga strömmen av liv som kommer att möjliggöra ett gott – och framför allt friskt liv."

"Och den som går över bron och väljer den sanna, gudomliga vägen kommer att känna sig helt annorlunda. Han kommer att bli förvånad över allt som finns där och som han har varit omedveten om förut. Det är där du verkligen kommer att få kontakt med den stora, gudomliga kraftverket själv."

Den som följer Bruno Grönings lära och öppnar sig för den gudomliga kraften, kommer att känna Heilstrom i sin kropp. Han kommer att få en helt ny känsla för livet: smärta, bekymmer och begär kommer att vika för hälsa, harmoni och glädje. Han börjar uppleva att Gud inte sitter som en obarmhärtig domare på en tron ovanför stjärnorna, utan är här hos människorna som en kärleksfull Fader och vill hjälpa dem. Klyftan har överbryggats. Än en gång upplever människan det ursprungliga tillståndet.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära