Dòng „Heilstrom“

Dòng chảy của cuộc sống từ nguồn năng lượng Thượng Đế

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning như máy biến thế giữa "nhà máy điện" Thượng Đế, và các "bóng đèn điện" là con người

Bruno Gröning coi mình như là người trung gian chuyển một lực tinh thần trực tiếp từ Thượng Đế và làm nên sự chữa lành. Lực Thượng Đế này, Ông gọi là "Heilstrom".

Để giải thích bản chất của Heilstrom, Ông so sánh Thượng Đế với một nhà máy điện, và con người như những bóng đèn điện. Bóng đèn điện chỉ có thể thực hiện mục đích của mình khi dòng điện từ nhà máy điện chuyển đến được với chúng, cũng như con người chỉ có thể sống được trong trật tự của Thượng Đế, khi họ được nạp năng lượng Thượng Đế. Gröning mô tả vai trò của mình như một máy biến thế. Ông truyê n năng lượng vô tận của Thượng Đế đến cho mỗi người theo cách sao cho từng người có thể tiếp nhận được càng nhiê u càng tốt. Khả năng tiếp nhận năng lượng Thượng Đế của Bruno Gröning là vô hạn. Đấy là lý do tại sao, thí dụ như ở 'Traberhof' gần Rosenheim, ví dụ, hàng nghìn người có thể cùng lúc cảm thấy năng lượng chữa lành và hàng loạt ca chữa lành đã xảy ra.

Khi mối liên kết giữa Thượng Đế và con người bị phá vỡ

Bruno Gröning giải thích là thuở sơ khai đã có mối liên hệ trực tiếp giữa "nhà máy điện"-Thượng Đế với "người tiếp nhận"- con người. Con người sống trên mặt đất này đê u là con của Thượng Đế trong sự hòa hợp cao nhất giữa Cha và con. Nhưng khi họ ngoảnh mặt đi với Thượng Đế, thì họ lìa khỏi trật tự của Thượng Đế và trở thành nạn nhân của dục vọng và khốn khổ. Mối liên hệ giữa Thượng Đế và con người bị phá vỡ. Thời gian đã hình thành một cái hố ngày càng sâu, mà con người không còn có thể tự bắc cầu cho mình được.

Cây cầu bắc qua hố sâu ngăn cách Thượng Đế và con người, đưa đến một cảm giác mới vê cuộc sống

Bruno Gröning nhận xét: "Bởi con người không thể trở lại được con đường của Thượng Đế vì cái cầu đưa họ đến đó đã bị phá hủy, và họ bị quấn vào nhau trong một đống nghèo khó nhỏ bé và vật vờ không mục đích, tôi đã xây lại chiếc cầu ấy. Tôi đã dựng lại nó một lần nữa. Nếu bạn sử dụng cái cầu này, nếu bạn đi trên cái cầu này, bạn sẽ đến được con đường của Thượng Đế, rồi bản thân bạn sẽ được kết nối với công trình to lớn duy nhất này của Thượng Đế, và sẽ nhận được một và duy nhất dòng điện chữa lành có thể đưa bạn tới một cuộc sống tốt đẹp – và trên hết là một cuộc sống khoẻ mạnh."

"Bất kỳ ai vượt qua chiếc cầu này, và hướng tới con đường chân chính của Thượng Đế, sẽ nhận được một cảm giác hoàn toàn khác. Người đó sẽ ngạc nhiên vê  tất cả những gì tìm được ở đây mà chưa từng nhận thấy trước đó. Chính ở đó bạn sẽ thật sự có mối liên kết với công trình to lớn của Thượng Đế."

Ai theo lời dạy Bruno Gröning và mở lòng mình cho lực Thượng Đế thì sẽ cảm nhận được dòng điện chữa lành trên thân thể mình. Một cảm giác sống hoàn toàn mới lạ sẽ đi vào người đó. Những đau đớn, lo lắng và khốn khổ sẽ phải nhường chỗ cho sức khoẻ, sự hài hoà và niềm vui. Họ sẽ nhận thấy là Thượng Đế không phải là một quan toà bất nhân cao hơn cả các ngôi sao, mà Người ở ngay đây với loài người như một người Cha đầy tình thương và muốn giúp đỡ con người. Cái hố sâu đã được lấp. Một lần nữa, con người sẽ trải nghiệm trạng thái nguyên khai của mình.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning