Den store retsproces fortsætter

Appelretsforhandling og appel

Bruno Gröning und Rechtsanwalt Schwander

Uheldig udgangsposition for Gröning

Ved appelretsmøderne i januar 1958 [Krydshenvisning til artikel 11], kom det Bruno Gröning til skade at det ikke var ham, men statsadvokaturen der havde anket dommen. Det var dog ikke kun denne forsømmelighed fra hans daværende advokat der skadede ham; også dennes tøvende udlevering af akterne til Grönings nye juridiske konsulent forhindrede forberedelsen til retsmøderne.

Som en yderligere ulempe, sammenlignet med det første retsmøde, udviste modstandernes vidner en langt mere sikker optræden. De syntes at være blevet enige om punktet "Forbud mod læge".

Fængsel og bødestraf gjort betinget, "en vanære" uden fastslåelse af spørgsmålet om helbredelse

Dommen lød denne gang sådan: Otte måneders fængsel på grund af uagtsomt manddrab, og 5000,- DM i bøde for overtrædelse af heilpraktikerloven. Dommen blev gjort betinget.

Baronesse Anny Ebner von Eschenbach, der havde overværet både det første og det andet retsmøde som tilskuer i retssalen, betegnede dommen som "en skændsel for Tyskland."

Bruno Gröning erklærede, at han blev straffet for at gøre det gode. Han beklagede, at ingen under hele processen havde interesseret sig for, hvordan en helbredelse sker, ikke engang hans egen advokat. Hvis man havde undersøgt dette spørgsmål, ville det have vist sig, at hans virke intet havde at gøre med lægelig behandling. Så havde man måtte afbryde processen. Men opklaringen af dette spørgsmål interesserede ingen sig for i retten. Man havde en forudfattet mening om Gröning, og var ikke indstillet på at afvige fra den.

Anmodning om appel kort før døden

Heller ikke dette blev dog enden på retssagen. Denne gang anmodede Bruno Gröning om appel. Tidspunktet for retsmødet blev af højesteret i München fastsat til den 22. januar 1959. Men dertil skulle det ikke komme, da Bruno døde i den samme måned.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære