Den stora rättsprocessen fortsätter

Överklagande och prövning

Bruno Gröning und Rechtsanwalt Schwander

Grönings ofördelaktiga utgångsläge

Initiativet till överklagandet i januari 1958 togs av Åklagarmyndigheten, vilket inte utgjorde någon fördel för Bruno Gröning. Men det var inte bara detta slarv från den advokat han hade då som skadade honom, utan även att överlämnandet av hans dossier till den nya rättsmedhjälparen försenades, vilket hindrade förberedelserna inför prövningen.

Till nackdel var också att åklagarsidans vittnen jämfört med under den första prövningen, gav ett mycket mer samlat och självsäkert intryck. De verkade ha ingått en överenskommelse på en punkt: läkarnas förbud.

Fängelsestraff och böter som omvandlas till villkorlig dom, "en skam" utan klargörande av hur ett botande går till

Den här gången löd domen: Åtta månaders fängelse för vållande till annans död på grund av vårdslöshet och böter på 5000 DM för överträdelse av lagen om utövande av alternativ medicin. Fängelsestraffet omvandlades till villkorlig dom.

Baronessan Anny Ebner von Eschenbach, som fanns på plats i rättsalen som åhörare under både den första och andra processen, kallade domslutet en skam för Tyskland.

Bruno Gröning deklarerade att han straffades för att han gjorde gott. Han beklagade att inte en enda person under hela processen, inte ens hans egen advokat, hade visat intresse för att få veta hur ett botande gick till. Om man hade eftersträvat att besvara den frågan skulle det ha framgått att hans metoder inte hade något gemensamt med medicinsk behandling. Man skulle då ha varit tvungen att lägga ner fallet. Men ett klargörande i den frågan hade inte intresserat någon i domstolen. De hade redan bildat sig en förutfattad uppfattning om Gröning och var inte beredda att vika från den.

Överklagande strax före hans bortgång 

Men inte heller detta blev slutet på processen. Den här gången var det Bruno Gröning som överklagade. Datumet för prövningen sattes till den 22 januari 1959, inför den högsta regionala domstolen i München. Men den skulle aldrig avslutas eftersom Bruno Gröning dog samma månad.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära