Pokračování velkého soudního procesu

Odvolací jednání a revize

Bruno Gröning und Rechtsanwalt Schwander

Nevýhodná Gröningova výchozí pozice

Při odvolacím jednání v lednu roku 1958, bylo pro Bruno Gröninga nevýhodou to, že odvolání nepodal on, nýbrž tak učinila státní prokuratura. Avšak nejenom tato nedbalost jeho tehdejšího právníka mu uškodila; bylo to i jeho váhavé vydání soudního materiálu do rukou nového Gröningova obhájce, což zabránilo jeho důkladné přípravě na další jednání.

Jako další nevýhodou se prokázalo ve srovnání s prvním procesem o mnoho jistější vystupování svědků z řad protivníků. Zdálo se, že se všichni sjednotili v bodu "Zákaz návštěvy lékaře."

Vězení a peněžní pokuta podmínečně, "ostuda", bez vysvětlení otázky uzdravení

Nyní zněl rozsudek takto: Osm měsíců vězení kvůli usmrcení z nedbalosti a pokuta 5000,- DM kvůli porušení zákona o léčitelství. Rozsudek byl vyřčen podmínečně.

Baronka Anny Ebner von Eschenbach, která se zúčastnila jak prvního, tak druhého přelíčení jako divák v soudním sále, označila tento rozsudek jako ostudu pro Německo.

Bruno Gröning se vyjádřil k tomu tak, že byl potrestán za to, že koná dobro. Stěžoval si, že se během celého procesu nenašel nikdo, kdo by projevil zájem o to, jak vlastně k uzdravením docházelo, dokonce ani jeho advokáti ne. Kdyby se touto otázkou byli zabývali, tak by se muselo ukázat, že jeho působení nemá s lékařským ošetřováním vůbec nic společného. Proces by musel být zastaven. Avšak objasnění tohoto problému nezajímalo u soudu nikoho. Všichni měli o Gröningovi své předem vytvořené mínění a nikdo nebyl ochoten je změnit.

Žádost o revizi krátce před smrtí 

Avšak ani to nebyl konec procesu. Tentokrát podal návrh na revizi Bruno Gröning. Termín jednání byl určen na 22.ledna1959. Měl se konat před vrchním zemským soudem v Mnichově. Avšak k tomu už nemělo dojít, neboť Bruno Gröning v témže měsíci zemřel.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga