„Heilstrom“

Жизненият ток от Божествения извор на сила

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Грьонинг като „Tрансформатор“ между „Eлектроцентралата“ Бог и „електрическата крушка“ човек

Бруно Грьонинг окачествява самия себе си като посредник на една духовна сила, идваща пряко от Бога и предизвикваща изцеление. Тази Божия сила той е нарекъл "благотворящ ток".

За да обясни същината на благотворящия ток, той си служи с един образ. Сравнявал Бог с електроцентрала, а човека – с крушка. Както крушката може да изпълни предназначението си, само когато я достигне тока от електроцентралата, така и човекът може да живее в Божия ред, ако се захранва с Божията сила. За себе си Бруно Грьонинг е отреждал задачата да бъде "трансформатор". Той преобразува безкрайно мощните Божии енергии по такъв начин, че всеки човек да получи само толкова, колкото е в състояние да приеме. Неговата способност да приема силата е била неограничена. Така например в Траберхоф край Розенхайм е било възможно хиляди хора да усещат едновременно благотворящата сила и да се стигне до големи масови изцеления.

Когато се скъсва връзката между Бог и човек

Бруно Грьонинг обясняваше, че изначално е била възможна директна връзка между "електроцентралата" Бог и "приемника" човек. Хората са живели на Земята като Божии чеда в най-висше единство със своя Отец. Но отвръщайки се от Бога, изпадат от Божия ред и остават изложени на мизерията и нещастието. Връзката между Бог и човек е била разкъсана. С времето се е образувала една все по-дълбока пропаст, над която хората не са могли със собствени сили да прехвърлят мост.

По моста над пропастта между Бог и човек към ново чувство на жизнерадост

Бруно Грьонинг отбелязва: "И понеже човек не е могъл вече да се върне на истинския, на Божия път, тъй като мостът, водещ към него, е бил взривен, той бил смазан от бремето на грижите и се е лутал без посока, затова аз построих мост към този истински, Божи път, изградих го отново, и ако Вие използвате този мост, ако вървите по него, ще излезете на Пътя, на Божия път, където самите Вие вече ще имате връзката с великата, единствената, Божия "електроцентрала", откъдето ще получавате действителия, истинския, Божествен жизнен ток, за да можете и нататък да продължите да живеете добре, преди всичко в добро здраве."

"А който премине по този мост и продължи да върви по истинския, Божия път, той ще има съвсем друго усещане, ще се удивлява на всичко, което е там, което досега не е могъл да проумее. Именно там ще получите действителна връзка с великото, Божие Творение."

Който следва учението на Бруно Грьонинг и се отвори за Божията сила, ще почувства Heilstrom в собственото си тяло. В него ще нахлуе едно съвсем ново усещане за живота: болките, грижите и недоимъка ще отстъпят, в него ще се заселят здравето, хармонията и радостта. Ще започне да осъзнава, че Бог не седи на трон, високо над звездите, като безкомпромисен съдник, а като любящ баща е при хората и желае да им помага. Пропастта е преодоляна. Човекът ще изживее отново изначалното състояние.

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг