Der Gröningov zväz

Nádej na voľnú činnosť cez spolok

Bruno Gröning haelt eine Gemeinschaftsstunde abAby aj napriek zákazu liečenia mal dosah na mnoho ľudí, uviedol Bruno Gröning do života spoločenstvá už začiatkom päťdesiatych rokov. Robil tam iba prednášky a zacielil celé svoje úsilie na to, aby mohol pomoc hľadajúcim odovzdávať svoje vedomosti.

Zákonná ochrana a renomované

22. novembra 1953 dal založiť v Murnau/Seehausen zastrešujúcu organizáciu Gröningov zväz. Spolok mal byť zaradený do registra spolkov a mal poskytovať Bruno Gröningovi zákonnú ochranu pre jeho činnosť. Tak sa malo definitívne predísť ďalšiemu konfliktu s liečiteľským zákonom.

Do predstavenstva Gröningovho zväzu patrili okrem iných: gróf Zeppelin, gróf Matuschka, baronka Anny Ebner von Eschenbach, vrchný stavebný rada dipl. ing. Hermann Riedinger a riaditeľ Konstantin Weisser, spočiatku ako spoluzakladateľ aj Rudolf Bachmann, s ktorým sa však zväz veľmi skoro rozlúčil. Prezidentom na doživotie sa stal Bruno Gröning.

Túžba po zisku víťazí nad prospechom pre chorých

Zapisovateľom zväzu sa stal heidelberský žurnalista a lektor Egon Arthur Schmidt. Už v Herforde bol na strane "zázračného doktora" a založil spolok Kruh priateľov Bruno Gröninga. Tento nefungoval podľa predstáv Bruno Gröninga a po krátkom čase bol rozpustený. Gröning sa vtedy od Schmidta odtrhol, pretože Schmidt spreneveril darované peniaze.

V roku 1952 sa Schmidt znova obrátil na Gröninga a vysvetlil, že svoje chyby uznal. Prosil, aby smel pomáhať pri výstavbe diela a Bruno Gröning ho znova vzal ako spolupracovníka. Tak mal Schmidt opäť príležitosť ukázať, či mu na srdci skutočne ležalo dobro chorých alebo iba jeho vlastný finančný prospech.

V roku 1955 sa Bruno Gröning definitívne od Schmidta odlúčil, pretože Schmidt svoje zmýšľanie nezmenil. Tak ako predtým sa pokúšal ťažiť zo schopností Gröninga. Po odtrhnutí sa Schmidt snažil o niekoľko procesov proti Gröningovi. Schmidt chcel tak vyškriepiť nejaké peniaze za svoju dobrovoľnú spoluprácu.

Kdo je tu pro koho – Svaz pro Gröningovo působení nebo Gröningovo působení pro Svaz?

Obchodné vedenie Zväzu prebrali Konstantin Weisser a Hermann Riedinger. To sa javilo veľmi sľubné, pretože boli obratní a ich vzdelanie malo byť na prospech veci Bruno Gröninga. Skrývalo ale nebezpečie, že by si mohli počínať nadradene proti vôli jednoduchého robotníka, pretože on nezodpovedal stupňu ich vzdelania.

Časom išiel vývoj skutočne týmto smerom a obom mužom bolo čoraz ťažšie nechať si od Bruna niečo povedať. Zdalo sa, že celkom zabudli, že Zväz nielen, že niesol meno Gröning, ale z jeho vôle vznikol. Pre nich sa Gröningov zväz stával stále viac ich vlastným účelom a jeho skutočné cieľovanie, pomáhať trpiacim, úplne stratili z očí. Zdalo sa, akoby nechceli pochopiť, že to bol Gröning, cez ktorého sa udravenia uskutočňovali, nie Zväz.

Tak sa Gröningov zväz vyvíjal stále viac ako opak toho, čím vlastne mal byť. Pre muža, meno ktorého niesol, sa Zväz stal väzením, ktoré ho namiesto oslobodzovania, stále viac zvieralo.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga