Nové cesty a slepé uličky

Kšeftári okolo Gröninga

Bruno Gröning und Otto Meckelburg

Samozvaný Gröningov-manažér s výhradnými nárokmi

Z vďačnosti za uzdravenie svojej ženy chcel wangeroogerský obchodník Otto Meckelburg Bruno Gröninga podporiť a predložil mu konkrétne plány na zriadenie liečební. Bruno Gröning na to pristúpil a Meckelburg sa staj jeho "manažérom".

Koncom decembra sa obidvaja vybrali do Wangerooge. Meckelburg tam organizoval podujatia, na ktorých Gröning hovoril a dosiahol nespočetné množstvo uzdravení. Daroval tomu mužovi plnú dôveru. Vo vyhlásení, ktoré urobil 8. januára 1950, vložil budúcnosť svojho diela celkom do rúk Meckelburga:

"Pán Gröning vyslovuje svoj súhlas s týmto plánom pána Meckelburga a zaväzuje sa, že svoju osobu dáva úplne k dispozícii na dosiahnutie tohto cieľa podporiť pána Meckelburga pri zamýšľanom založení spolku a spolok samotný pri jeho neskoršej činnosti a učiniť vôbec všetko podľa svojich síl, čo môže menovanému účelu slúžiť. Tieto povinnosti preberá pán Gröning ako voči pánu Meckelburgovi osobne, ako aj voči v založeniu spomenutého spolku s hore vymenovanými cieľmi. Pán Gröning sa ďalej zaväzuje, že takúto podporu neposkytne nijakej inej osobe, ani okruhu osôb. Svoju činnosť bude konať iba v rámci spolku a vykonávať len v zhode s pánom Meckelburgom."

Ešte v januári založil Meckelburg Spolok na výskum Gröningových liečebných metód. On sám sa stal vedúcim Spolku s mesačným platom 1.000.- DM. Bruno Gröning nedostal nijaké peniaze. Ukázalo sa, že Meckelburg svoje sľuby nedodržal. V Gröningovi videl iba zdroj peňazí a posmešne ho nazval ako svojho "najlepšieho koňa v maštali". Na chorých mu nezáležalo. Gröninga pripútal ku sebe zmluvou a "zázračný liečiteľ" musel robiť to, čo on požadoval.

Až v júni 1950 sa Gröningovi podarilo odtrhnúť sa od Meckelburga, za čo mu ten prisahal pomstu: "Gröninga dostanem, polámem mu všetky kosti."

Liečiteľ s ponukou prednášok

Potom spolupracoval Gröning niekoľko mesiacov s mníchovským liečiteľom Eugenom Enderlinom. Tomuto sa v Traberhofe dostalo vyliečenie a ponúkol Bruno Gröningovi robiť prednášky na jeho pracovisku. Ale aj z Enderlina sa vykľul obchodník. Nešlo mu o to, aby pomohol, ale z "fenoménu Gröning" chcel vytĺcť kapitál. Ku koncu toho roku sa Gröning od neho odlúčil a neskôr ešte jedna spolupráca v rokoch 1952/53 stroskotala z rovnakých príčin.

Liečiteľ - kariérista

V nasledujúcom čase Gröning prednášal v dome pre cudzincov Weikersheim v Gräfelfingu. Novinár dr. Kurt Trampler ho prijal k sebe a organizoval zhromaždenia. Poznal Gröninga už od jesene 1949. Vtedy bol v Traberhofe ako spravodajca jedných mníchovských novín a nečakane dostal uzdravenie chorej nohy. Z vďačnosti napísal knihu Veľký obrat a zasadil sa za Gröninga na úradoch. Rovnako ako u Enderlina aj v Gräfelfingu boli prednášky dobre navštevované. Udiali sa neuveriteľné uzdravenia. Ale aj spojenie sTramplerom sa pretrhlo. Ten si jedného dňa pomyslel, že sa od Gröninga už dosť naučil, odtrhol sa od neho a pôsobil ako samostatný liečiteľ.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga