„Heilstrom“

Dzīvības strāvojums no dievišķā spēka avota

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Grönings kā „transformators“ starp Dievu kā „spēkstaciju“ un „spuldzīti“ cilvēku

Bruno Grönings sevi raksturoja kā garīgā spēka starpnieku, spēka, kas nāk tieši no Dieva un rada izdziedināšanu. Šo dievišķo spēku viņš sauca par „Heilstrom“.

Lai izskaidrotu Heilstrom būtību, viņš izmantoja kādu līdzību. Viņš salīdzināja Dievu ar spēkstaciju, cilvēku ar spuldzīti. Spuldzīte tikai tad var izpildīt savu uzdevumu, ja viņu sasniedz strāva no spēkstacijas. Līdzīgi arī cilvēks tikai tad var dzīvot dievišķā kārtībā, ja viņš saņem Dieva spēku. Sevi Grönings raksturoja kā „transformatoru“. Viņš pārveido bezgala augsto dievišķo enerģiju tādā veidā, ka katrs cilvēks saņem tikai tik daudz, cik viņš var uzņemt. Viņa paša spēka uzņemšanas spējas bija neierobežotas. Tā, piemēram, Rozenhaimas Trāberhofā bija iespējams, ka tūkstošiem cilvēku vienlaicīgi juta dziedinošo spēku un notika lielas masu izdziedināšanas.

Kad pārtrūka saikne starp Dievu un cilvēku

Bruno Grönings paskaidroja, ka sākotnēji pastāvēja tieša saikne starp „spēkstaciju“ Dievu un „uztvērēju“’ cilvēku. Cilvēki dzīvoja uz zemes kā Dieva bērni augstākajā vienotībā ar savu Tēvu. Taču, kolīdz viņi novērsās no Dieva, viņi „izkrita“ no dievišķās kārtības un kļuva par upuriem trūkumam un postam. Saikne starp Dievu un cilvēkiem pārtrūka. Ar laiku radās aiza, kas kļuva arvien dziļāka un kuru cilvēki paši vairs nevarēja pāriet.

Tilts pāri aizai starp Dievu un cilvēkiem uz jaunu dzīves izjūtu

Bruno Grönings piezīmē: „Un tāpēc ka cilvēks vairs nekad nevarēja nonākt atpakaļ uz dievišķā ceļa, jo tilts, kas uz to veda, bija iznīcināts, un viņš bija sarāvies par mazu nelaimes čupiņu un tā maldījās apkārt, es atkal uzbūvēju tiltu uz šo patieso, dievišķo ceļu, es to atkal uzstādīju un ja Jūs izmantosiet šo tiltu, ja Jūs iesiet pār to, Jūs nonāksit uz ceļa, uz dievišķā ceļa, kur Jums pašiem būs saikne ar lielo, vienīgo, dievišķo darbu, kur Jūs saņemat patieso, īsteno dzīvības strāvojumu, lai tad tālāk labi un, vispirmām kārtām, veselībā varētu vadīt savu dzīvi.“

„Un kurš iet pāri šim tiltam un iet tālāk pa dievišķo ceļu, tas saņems pavisam citu sajūtu, tas būs izbrīnīts par visu, kas tur ir, ko viņš šeit vēl līdz šim nevarēja apjaust. Tur Jūs patiešām saņemsit savienojumu ar lielo, dievišķo darbu.“

Kurš seko Bruno Gröninga mācībai un atveras dievišķajam spēkam, sajutīs Heilstrom savā ķermenī. Viņā ienāks pilnīgi jauna dzīves izjūta: sāpes, rūpes un trūkums izzudīs, to vietā nāks veselība, harmonija un prieks. Viņš sapratīs, ka Dievs nesēž tronī kā bezsirdīgs tiesnesis augstu virs zvaigznēm, bet gan kā mīlošs Tēvs ir pie cilvēkiem un grib tiem palīdzēt. Aiza ir pārvarēta. Cilvēks atkal var piedzīvot savu sākotnējo stāvokli.

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības