De „Heilstrom“

Levensstroom uit de goddelijke krachtbron

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning als „transformator” tussen de „elektriciteitscentrale” God en de „gloeilamp” mens

Bruno Gröning duidde zichzelf aan als bemiddelaar van een geestelijke kracht, die direct van God komt en genezing bewerkstelligt. Deze goddelijke kracht noemde hij „Heilstrom“.

Om het wezen van de Heilstrom te verklaren, bediende hij zich van een voorbeeld. Hij vergeleek God met een elektriciteitscentrale, de mens met een gloeilamp. Zoals de gloeilamp slechts dan tot zijn doel kan komen, als de stroom uit de centrale hem bereikt, zo kan de mens slechts dan in de goddelijke orde leven, als hij met de kracht van God wordt gevoed. Zichzelf schreef Gröning de taak van een „transformator“ toe. Hij verandert de oneindig hoge goddelijke energieën zo, dat ieder mens alleen maar zoveel krijgt als hij kan opnemen. Zijn vermogen tot het opnemen van kracht was onbeperkt. Zo was het bijvoorbeeld op de Traberhof bij Rosenheim mogelijk, dat duizenden mensen gelijktijdig de genezende kracht voelden en het tot grote massale genezingen kwam.

Toen de verbinding tussen God en mens werd verbroken

Bruno Gröning verklaarde, dat in de oertoestand een directe verbinding bestond tussen de „centrale“ God en de „ontvanger“ mens. De mensen leefden op aarde als kinderen van God in hoogste eenheid met hun Vader. Maar omdat zij zich van God afwendden, vielen ze uit de goddelijke orde en gaven zich prijs aan nood en ellende. De verbinding tussen God en mens werd verbroken. Mettertijd ontstond een steeds dieper wordende kloof, die de mensen vanuit zichzelf niet meer konden overbruggen.

De brug over de kloof tussen God en mens heen naar een nieuw levensgevoel

Bruno Gröning zegt: „En omdat de mens nooit meer op de eigenlijke, op de goddelijke weg terugkon, omdat de brug, die hier naartoe leidde, opgeblazen was, en hij was samengeperst tot een hoopje en dwaalde maar wat rond. De brug naar deze ware, goddelijke weg heb ik gebouwd, heb ik weer opgericht, en als u deze brug benut, als u hierover gaat, komt u op de weg, op de goddelijke weg, waar zelfs u dan de verbinding met het grote, enige, goddelijke werk hebt, waar u dan de ware, de echte, de juiste, de goddelijke levensstroom krijgt, om dan weer goed, allereerst gezond uw leven te kunnen leiden.“

„En wie over deze brug gaat en de ware, goddelijke weg verder loopt, die zal een heel ander gevoel krijgen, die is verbaasd over dat alles, wat daar is, wat hij hier tot nu toe nog niet kon erkennen. Aldaar ontvangt u werkelijk pas de aansluiting met het grote goddelijke werk.“

Wie de leer van Bruno Gröning volgt en zich opent voor de goddelijke kracht, zal de Heilstrom aan zijn eigen lichaam voelen. Een volledig nieuw levensgevoel zal in hem binnentrekken: pijn, zorgen en nood zullen wijken, gezondheid, harmonie en vreugde zullen in hem plaatsnemen. Hij begint te beleven dat God niet als onbarmhartig rechter ver boven de sterren troont, maar als liefdevolle Vader bij de mensen is en hen wil helpen. De kloof is overwonnen. De mens beleeft opnieuw de oertoestand.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning