Die "Heilstrom"

Lewenstroom uit die goddelike kragbron

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning as "transformator" tussen die "kragsentrale" van God en die "gloeilampie" van die mens

Bruno Gröning het homself beskryf as 'n bemiddelaar van 'n geestelike krag wat direk van God kom en genesing bewerkstellig. Hierdie goddelike krag het hy die "heilstrom" genoem. Om die wese van die heilstrom te verklaar, het hy 'n voorbeeld gebruik. Hy vergelyk God met 'n kragsentrale, die mens met 'n gloeilamp. Vir soverre as wat die gloeilamp slegs kan werk as die stroom van die sentrale hom bereik, so kan die mens slegs in goddelike orde leef as hy gevoed word met die krag van God. Gröning vergelyk homself met 'n transformator. Hy verander die oneindig hoë goddelike energieë sodanig dat elke mens slegs soveel kry as wat hy kan opneem. Sy eie vermoë tot opname van die krag was onbeperk. So was dit byvoorbeeld by die Traberhof naby Rosenheim moontlik dat duisende mense gelyktydig die genesende krag kon voel en dat massagenesings kon plaasvind.

As die verbinding tussen God en die mense breek

Bruno Gröning het verklaar dat in die oorspronklike oertoestand daar 'n direkte verbinding was tussen die "sentrale" God en die "ontvanger" mens. Die mense het op aarde geleef soos kinders van God in hoogste eenheid met hul Vader. Maar omdat hulle hulself van God afgewend het, het hulle uit die goddelike orde geval en hulself oorgegee aan nood en ellende. Die verbinding tussen God en die mens is verbreek. Mettertyd het 'n steeds dieperwordende kloof ontstaan wat die mense nie meer uit hulself kon oorbrug nie.

Die brug oor die kloof tussen God en die mens na ’n nuw lewensgevoel

Bruno Gröning merk op: "Omdat die mense nooit meer kon terugkom na die goddelike weg nie, omdat die brug wat daarnatoe lei opgeblaas is, is hy saamgepers tot 'n hopie wat doelloos rondgedwaal het. Die brug na hierdie ware goddelike weg het ek gebou, weer opgerig, en as jy hierdie brug oorsteek kom jy op die goddelike weg waar jy dan self die verbinding kan opneem tot die groot, enigste, goddelike werk. Jy kan dan weer die ware, egte, juiste goddelike lewenstroom ontvang om dan weer goed en veral gesond jou lewe te kan lei."

"Hy wat oor hierdie brug gaan en verder loop op die ware, goddelike weg, sal 'n heel ander gevoel kry en verbaas wees oor alles wat daar is wat hy tot nou toe nie van geweet het nie. Eers daar ontvang jy werklik die aansluiting tot die groot goddelike werk."

Hy wat die leer van Bruno Gröning volg en homself oopstel vir die goddelike krag, sal die heilstrom aan eie lyf voel. 'n Volledig nuwe lewensgevoel sal ervaar word: pyn, sorge en nood sal padgee, gesondheid, harmonie en vreugde sal die plek inneem. Hy begin om te ervaar dat God nie as onbarmhartige regter bo die sterre troon nie maar as liefdevolle Vader by die mense is en hulle wil help. Die kloof is oorbrug. Die mens beleef weer die oertoestand.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning