Barndom och ungdomstid

Slagen, hånad, missuppfattad – ett barn som var annorlunda än de andra

Bruno Gröning wurde am 31. Mai 1906 in Danzig-Oliva als viertes von sieben Kindern geboren

Flykt ifrån en hårdhjärtad omgivning till naturen: "Här upplevde jag Gud"

Bruno Gröning föddes den 30 maj 1906 i Danzig–Oliva som det fjärde av August och Margarethe Grönings sju barn. Hans föräldrar blev redan tidigt medvetna om att deras son var något utöver det vanliga. T.ex. kom djur som vanligtvis anses skygga, sådana som harar och rävar, spontant fram till honom och lät sig klappas utan att vara rädda för honom.

Ju äldre Bruno Gröning blev, desto mer främmande verkade hans omgivning för honom. Gröning berättade att han ibland blev slagen gul och blå därhemma. Slagen gjorde inte ont i hans kropp, så sade han, men han kände sig missförstådd.

Bortstött av det hårdhjärtade i sin omgivning, tog den lille Bruno sin tillflykt till naturen. Han kände sig mer dragen till djur, träd och buskar än till vissa människor. Ofta försvann han i timmar till den närbelägna skogen.

"Här upplevde jag Gud. I varje buske, i varje träd, i varje djur, ja till och med i stenarna. Jag kunde stå överallt och fundera i timmar – det fanns egentligen inget tidsbegrepp – och för mig verkade det då alltid som att mitt inre vidgades in i evigheten."

Han deltog aldrig i slagsmål som de andra barnen i hans ålder gjorde. Därför blev han ofta ett offer för de andras förlöjligande och blev retad och slagen för att han var "annorlunda".

Botanden som uppskattades av människor och djur

Med tiden blev den aspekt av Bruno Grönings karaktär uppenbar som senare skulle kasta in honom i offentlighetens ljus. I hans närvaro blev människor och djur friska. Särskilt under första världskriget besökte han ofta militärsjukhusen där man blev glad att se honom. De sårade mådde bra i hans närhet och många blev friska. Sjuka människor brukade också skicka efter hans mamma och be henne att komma och hälsa på dem tillsammans med den lille Bruno. I familjen och i bekantskapskretsen uppskattade man pojkens förmåga att bota.

Strävan efter självständighet

Bruno Gröning skriver i sin biografi: "Redan när jag var ett litet barn blev sjuka människor befriade från sina besvär i min närvaro, och när de blev upprörda eller grälade blev både barn och vuxna lugna och fridfulla efter några få ord från mig. Jag märkte också som barn att djur som normalt anses skygga eller till och med farliga, var snälla och tama tillsammans med mig. I kontrast till detta var mitt förhållande till föräldrahemmet underligt och spänt. Jag strävade snart efter att bli självständig och fullständigt oberoende för att komma bort ifrån en omgivning där jag var 'missförstådd' av min familj."

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära